Fundación Privada INDERA

Fundacion Indera

INDERA kendisini kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine adamış bir kurumdur. INDERA?nın temel amacı kadın haklarını güçlenerek ve insanları hareket ettirerek, organizasyon ve kurumlar aracılığıyla ittifak ve bağlantıları Avrupa ve uluslararası seviyede savunmaktır.
Biz diğer faktörlerin yanı sıra, onların üreme ve cinsel haklarını etkin uygulamalar, işgücü piyasası ve cinsiyet temelli şiddetin kalıcı ayrımcılıkla ilgili devam eden eşitsizlikler karşısında ön plana kadın haklarını koymak ve üstesinden gelmek için çalışıyoruz.

Bunu başarmak için:
– Biz toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı aktif vatandaşlık için bireysel, kolektif ve kurumsal güçlendirme yönünde süreçleri oluşturuyoruz.

– Biz kadınlar ve farklı sosyo-ekonomik, politik ve kültürel kökenden erkekler arasındaki kuşaklararası ve kurumlararası değişim süreçlerini teşvik ediyoruz.

– Farklı gruplardan erkekleri ve kadınları cinsiyet eşitliği konusunda çalışmak için cesaretlendiriyoruz.

– Biz geleneksel yorumlardan başka eril ve dişil kimliklerin alternatif vizyonlar oluşturmak için bir çekirdek süreci olarak yansımasını teşvik ediyoruz.

– İnsanların ve kurumların kapasitelerini güçlendirmek için kaynaklarını geliştiriyoruz.

Çalışmalarımız ayrıca dışlanmış insanların haklarını koruma ve güçlendirmesine de odaklanmaktadır. Bu konuda özellikle cinsiyet odaklı şiddete karşı güçlü bir odaklanmamız bulunmaktadır. Güçlendirme ve savunuculuk süreçlerini kurmak için göçmen kadınların farklı grupları ile çalışmaktayız. Özellikle bizler onların örgütlerini ve dolaşımlarını ve aktif vatandaşlıklarını güçlendirmeye çalışıyoruz. 2011 yılında göç politikalarından sorumlu kamu kurumlarına yönelik görüş ve savunuculuk çalışmaları için önerilerin geliştirilmesi adına bir alan olmuştur, INDERA bu konuda “sınır ötesi devrelerde durum ve kadının konumu” konulu uluslararası bir seminer düzenledi. Aynı yıl ?Mentor-me? adlı Grundtvig ortaklığına işgücü piyasasına erişimlerini güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel kökenlerden gelen genç ve yaşlı göçmen kadınlar arasındaki süreçleri dikkate alarak başladık. 2012 yılında biz Peru ve Kolombiya?dan genç göçmen kadınlarla çeşitli ayrımcılıklar hakkında çalıştık. Biz aynı zamanda tarihte kadınların görünür olması ve onların tarihe katkılarının göz ardı edilişinin görünür olması için çalışıyoruz. Bu proje sırasında İspanyol sözlü kültür ürünlerini sunacağız.

http://www.fundacion-indera.org/

 Oliver Kylington Jersey Bryan Anger Jersey Andreas Borgman Authentic Jersey

Comments are closed