Proje Hakkında

Geçmişle Gelecek Arasında Sözlü Kültür Köprüsü: culturEUbridge

Atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler, özdeyişler ve günlük ifadeler sözlü kültürün önemli bir parçasıdır. Toplumların hayata bakışını, dünya görüşünü anlamamızı sağlar. Böylece toplumların birbirlerini ve hayata bakış açılarını anlayabilmesi için bu sözlü kültür ürünlerinin ortaya çıkarılması şarttır. Projemiz sayesinde yetişkinlerin tecrübelerini anlatan geçmişten gelen sözler ile geleceğe doğru bir köprü kurulurken aynı zamanda Anadolu ve Avrupa arasında sağlam bir köprü inşa edilmiş olacaktır. Aynı zamanda güçlü bir Avrupa Birliği oluşturulmasında ve bunun sürdürülebilir olmasında yeni neslin gelenek ve göreneklerini unutmayan, onlara bağlı ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları yetişkinler aracılığı ile sağlanmış olacaktır. Bu proje ile Avrupa?nın kendine ait kültürü ve zengin dil ürünleri unutulmayacaktır. Özellikle projenin sonunda ortaya çıkarılacak olan e-sözlük ile bu ürünler kalıcı hale getirilecek ve gelecek nesillere miras bırakılacaktır.

Proje Avrupa ülkelerindeki tarihi ve kültürel ortaklığı atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler, özdeyişler ve günlük ifadeler yoluyla göstermeyi, ortaklar arasında Avrupa vatandaşlığı fikrini güçlendirmeyi, unutulmakta olan sözlü kültür ürünlerini canlandırmayı hedeflemiştir. Proje sonunda elde edilecek somut ürünler (e-sözlük, e-bibliyografya, web sitesi, e-gazete vs.) sayesinde proje ortakları birbirlerinin kültürlerini tanıyacaklardır.

Günümüzde medyanın tüm dünyayı birbirine bağlıyor olmasının birçok faydasının yanı sıra farklı kültürlere ait unsurları aynılaştırması gibi zararlı etkilerinin de olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Avrupalı gençler kendi kültür ürünlerini zaman içerisinde unutmakta ve onlardan uzaklaşmaktadır. Yetişkinlerin geçmişten getirdikleri bu sözlü kültür ürünlerini yeni nesile aktararak onların unutulmasını engellemek projenin en büyük gerekliliğidir. Jhoulys Chacin Womens Jersey Derek MacKenzie Jersey Seth Jones Authentic Jersey

Comments are closed